Ilmainen muistilista sähköistä tilintarkastusta varten

Sähköisen tilintarkastuksen hyödyt ovat merkittävät. Tilintarkastuskustannukset laskevat manuaalisen työn merkittävän vähenemisen johdosta. Tilinpäätöksen kannalta relevantit dokumentit tulevat samalla arkistoiduksi sähköisesti muita tarkoituksia, kuten esimerkiksi mahdollisia yrityskauppoja tai –lainoja varten. Kirjanpitomateriaalin säilyttäminen sähköisessä arkistossa ei vaadi myöskään tilitoimistolta tai yritykseltä enää varastoja. Lisäksi tilintarkastuksen että tilinpäätöksen laatu ja läpinäkyvyys kasvaa olennaisesti. Itse tilintarkastuksesta tulee paikkariippumatonta.

Olemme laatineet kirjanpitäjille ja yrityksille suunnatun muistilistan, jonka avulla sähköinen tilintarkastus onnistuu kätevästi. Kun tilinpäätös on laadittu muistilistan mukaisesti, on tilinpäätöksessä huomioitu kaikki olennaiset seikat. Näin myös tilinpäätöksen laatu paranee. Tämän johdosta tilintarkastus voidaan hoitaa nopeasti ja mutkattomasti. Tilintarkastajalla on käytettävissä heti kaikki relevantit dokumentit, ja hänen käyttämä aika kuluu puhtaasti tilintarkastustyöhön.