Digital Audit Company

Kybertarkastus suojaa yritystäsi tietomurroilta

Kybertarkastus on helppo ja kustannustehokas turva ja apuväline vastuulliseen yritystoimintaan. Tarkastamme sisaryhtiömme Cyber Audit Company Oy:n toimesta yritykseenne liittyvät vaatimustenmukaisuudet, IT-palveluntarjoajariskit, tietovuotoriskit, avainhenkilöriskit, asetusvirheet sekä haavoittuvuudet ja annamme selkeät korjaussuositukset loppuraportissa

Cyber Audit Companyn kybertarkastuksen avulla

Tunnistetaan ja torjutaan kriittiset riskit ja puutteet yrityksen tietoturvassa

Yritys tehdään epämieluisaksi kohteeksi kyberrikollisen silmin

Ennaltaehkäistään kyberhyökkäyksiä

Voidaan välttyä merkittävältä rahan ja/tai maineen menetyksiltä

Voidaan välttyä tietovuodoilta

Turvataan yrityksen toiminnan jatkuvuutta

Toimitaan vastuullisesti

Digital Audit Company

Kybertarkastus hoituu helposti ja nopeasti

Tilaus

Kybertarkastus

Loppuraportti

Vain tähän varaamme sinun aikaasi 40–60 min

Jatkotoimenpiteet

2 viikkoa

Kuinka altis yrityksenne on riskeille?

Usein ajatellaan, että kyberturvallisuuden palvelut ovat tarpeen vain suurissa yrityksissä. Pienyrityksillä on kuitenkin monesti jopa suurempi riskialttius kyberhyökkäyksille, koska ne ovat helppoja kohteita rikollisille. Tietomurtojen kohteeksi päätyvät yritykset, joilla on esim. puutteita järjestelmissä tai merkittäviä asennusvirheitä

Kybertarkastus on erittäin suositeltavaa, kun yrityksenne käytössä on joitakin seuraavista:

 • Kotisivut
 • Verkkokauppa
 • Sähköposti
 • Toiminnanohjausjärjestelmä
 • IT-palveluntarjoaja
 • Sähköinen taloushallinto
 • Varastoautomaatio
 • Kiinteistöautomaatio

Tällöin tyypillisimmät riskit ovat:

 • Liiketoiminnan keskeytyminen
 • Avainhenkilöiden identiteettivarkaudet
 • Maineen menetys
 • GDPR-sakot
 • Asiakastietovuodot
 • Henkilötietovuodot
 • Yrityssalaisuuksien tietovuodot
Digital Audit Company

Kolme valmiiksi räätälöityä kybertarkastuksen tuotepakettiamme

Kyber-tarkastus 1

KEVYT


Kybertarkastus sisältäen:

 • 1 domain
 • Internet-uhkapisteytys
 • Haavoittuvuusanalyysi
 • Sähköpostiosoitevuodot
 • Tietovuodot

Loppuraportti sisältäen:

 • Perusraportti
 • Palaveri raportin läpikäyntiin
 • Parannusehdotukset

2 500 €

Kyber-tarkastus 2

KATTAVA


Kybertarkastus sisältäen:

 • Yrityksen domainit
 • Laajennettu internet-uhkapisteytys
 • Haavoittuvuusanalyysi
 • Sähköpostiosoitevuodot
 • Tietovuodot
 • IT-palveluntarjoajat
 • Historiatiedot
 • Tietosuoja

Loppuraportti sisältäen:

 • Laaja raportointi
 • Palaveri raportin läpikäyntiin
 • Parannusehdotukset

5 900 €

Kyber-tarkastus 3

KAIKKI KUNTOON!


Räätälöity kybertarkastus

 • Yrityksen domainit
 • Laajennettu internet-uhkapisteytys
 • Haavoittuvuusanalyysi
 • Sähköpostiosoitevuodot
 • Tietovuodot
 • IT-palveluntarjoajat
 • Historiatiedot
 • Tietosuoja
 • Haastattelut: Tilannekuva
 • Koulutus: E-learning
 • Koulutus: Phishing
 • Yhteistyökumppanianalyysi
 • Räätälöity parannustoimenpidepaketti

Sisältäen:

 • Laaja raportointi
 • Palaverit
 • Parannusehdotukset ja niiden toteutus

Alk. 15 000 €

100% takuu!

Mikäli puutteita ei löydy, saat rahasi takaisin!

Digital Audit Company

Tilaa ilmainen kartoitus palve­luntarpeesta

Pyydän, että minuun ollaan yhteydessä seuraavassa palveluasiassa.