Digital Audit Company

IT-kontrollien tarkastus

IT-kontrollien tarkastus tilintarkastuksen yhteydessä on tärkeä osa tietoturvan varmistamista. Tarkastuksen avulla voidaan havaita ja korjata mahdollisia tietoturva-aukkoja ja muita riskejä, jotka voivat vaarantaa organisaation toiminnan. Tarkastuksen yhteydessä tarkastellaan muun muassa tietojärjestelmien käyttöoikeuksia, tietoturvakäytäntöjä, tietojen varmuuskopiointia ja palauttamista, sekä muita tietoturvaan liittyviä asioita.

Tarkastuksen tulokset raportoidaan erillään omana raporttina, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen havaituista riskeistä ja niiden korjaamiseksi suositelluista toimenpiteistä. Tarkastuksen avulla voidaan myös arvioida organisaation tietoturvan tasoa ja tunnistaa kehityskohteita.

Tarkastus voidaan toteuttaa osana lakisääteistä tilintarkastusta tai vaihtoehtoisesti sisäisenä tarkastuksena.

Tarkastuksen lisäksi tarjolla on myös tietoturvan konsultointia tilinpäätökseen ja väärinkäytösten arviointiin liittyen.

Digital Audit Company

Tilaa ilmainen kartoitus palve­luntarpeesta

Pyydän, että minuun ollaan yhteydessä seuraavassa palveluasiassa.