Digital Audit Company

Varmennuspalvelut luotettavuuden ja läpinäkyvyyden takaajana

Varmennusraportit lisäävät luottamusta

Organisaatiot voivat vahvistaa luottamustaan valittuihin toimintoihin hyödyntämällä varmennuspalveluita. Varmennuspalvelut ovat toimeksiantoja, joissa riippumaton taho arvioi tai mittaa toimeksiannon kohdetta yleisesti hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. Arvioinnin tuloksena syntyy varmennusraportti ja johtopäätös. Tämä raportti ei ainoastaan tarjoa objektiivista näkökulmaa, vaan myös arvokasta benchmark-tietoa prosessien tehokkuuden ja laadun kehittämiseksi.

Milloin kannattaa kysyä varmennusraporttia?

 • Kun tarvitset riippumattoman osapuolen varmennusta yrityksen prosessien ja kontrollien
  riittävyydestä (ISAE- tai SOC-raportti)
 • Kun haluat varmuutta sisäisen valvonnan tasosta tai yrityksen vaatimustenmukaisuus- ja
  riskienhallintatoimenpiteiden tehokkuudesta ja taloudellisuudesta
 • Kun olet huolissasi uusien säädösten vaikutuksista ja tarvitset varmuutta yrityksesi
  menettelytavoista
 • Kun haluat osoittaa asiakkaillesi tai viranomaisille, että noudatat GDPR:n vaatimuksia
 • Kun asiakkaidesi valvontaympäristö on riippuvainen yrityksesi järjestelmistä,
  menettelytavoista ja kontrolleista

Varmennusratkaisut

Organisaatiolla voi olla jo määritelty tarve tiettyyn varmennukseen, tai voimme yhdessä määritellä
sopivan varmennusratkaisun. Varmennusratkaisuja ovat muun muassa:

 • Tyypin I tai tyypin II ISAE 3402 kansainvälinen varmennus asiakkaan taloudellisesta
  raportoinnista.
  SSAE 18 -varmennus, amerikkalainen vastine ISAE3402:lle
 • SOC-raportit palveluorganisaation kontrollien varmentamiseen (SOC1, SOC2, SOC3)
 • ISAE 3000 esimerkiksi tietosuojan tai tietoturvan varmentamiseen
 • Apu myös ISO-sertifioinnissa, esimerkiksi ISO27001

Kun organisaatiolle sopivin varmennustapa on tunnistettu, avustamme varmennusprosessin
kaikissa vaiheissa aina etenemissuunnitelman laatimisesta raportin tuottamiseen ja jakeluun.
Voimme tarjota myös perehdytystä varmennustarkastukseen tarjoamalla tarvittavaa tukea ja koulutusta. Mikäli organisaation kontrollit osoittautuvat puutteellisiksi, voimme auttaa niiden
korjaamisessa ja parantamisessa laajan benchmark-tietomme avulla, mikä auttaa kilpailussa markkina-asemasta.

Lopuksi

Varmennuspalvelumme täydentävät yrityksesi tilintarkastusta tarjoten lisäluotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja kilpailuetua markkinoilla. Autamme sinua varmistamaan, että yrityksesi toimii
vaatimusten mukaisesti, ja että sidosryhmät voivat luottaa organisaatiosi prosesseihin, valvontaan ja vastuullisuuteen.

Digital Audit Company

Tilaa ilmainen kartoitus palve­luntarpeesta

Pyydän, että minuun ollaan yhteydessä seuraavassa palveluasiassa.