Tilintarkastusala uudistuu – Näin syntyi Digital Audit Company

Asiakkaan auttaminen on meille liiketoiminnan perustehtävä. Autamme asiakasta oppimaan, tekemään ja kehittymään. Mitä enemmän asiakas osaa ja ymmärtää itse, sitä parempia tuloksia saavutetaan.

Olemme vuosien mittaan saaneet seurata läheltä lukuisten PK-yritysten matkaa. Tilintarkastusten yhteydessä olemme havainneet, että asiakkaillamme on usein tarvetta muuhunkin kuin taloushallinnon asiantuntijapalveluihin. Keskustelemme usein rahoituksesta, myynnistä sekä henkilöstö- ja lakiasioista. Myös yrityskauppaan liittyvät kysymykset ovat toisinaan pinnalla.

Asiakkaidemme menestys on meille aina ensisijaisen tärkeää. Olemme oppineet löytämään ja tunnistamaan yhteistyökumppanit, jotka omalla toiminnallaan edesauttavat asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa. Haluamme yhteistyöverkostomme kautta löytää parhaan asiantuntemuksen kuhunkin tarpeeseen ja tilanteeseen.

Näistä ajatuksista ja kokemuksista syntyi Digital Audit Company – uusi toimialaa uudistava tilintarkastusyhtiö.

Mitä teemme toisin?

Tapa tehdä työtä on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosien varrella. Asioita tehdään ajasta ja paikasta riippumatta digitaalisia välineitä ja kanavia hyödyntäen. Toimialan perinteet tai pinttyneet toimintatavat eivät saa olla tekosyy olla uudistumatta. Haluamme nyt tuoda tilintarkastukseen uudenlaisen toimintamallin, joka istuu asiakkaidemme arkeen.

Hyödynnämme sähköisiä työvälineitä kaikessa asiakastyössä. Taloushallinnon ohjelmistot, sähköiset allekirjoitukset ja nykyaikainen tapa viestiä ovat palvelumme sujuvuuden kannalta keskeisiä. Tilintarkastuksen ei tarvitse olla mappien ja paperipinojen kanssa kamppailua. Tehokkaat työvälineet ovat keskeinen osa hyvää digiajan asiakaspalvelua.

Haluamme osaltamme tarjota suomalaisille PK-yrityksille kasvun edellytyksiä poistamalla turhaa jäykkyyttä ja byrokratiaa taloushallinnon ympäriltä. Ketteryyden ansiosta asiakkaamme voivat monipuolisemmin hyödyntää sekä meidän että yhteistyökumppaniemme osaamista.

Emme panttaa osaamistamme, vaan annamme kaiken tietotaitomme asiakkaidemme käyttöön. Tulemme joka päivä töihin omina itsenämme. Kravatit jäävät aamuisin komeroon. Olemme rentoja ja mutkattomia ihmisiä. Puhumme asioista selkokielisesti ja konkreettisesti. Teemme työtämme sisäisestä palosta, emme lain velvoitteesta.

Terveisin,
Arto, Harri ja Pekka